Možnosti zábavy s novou verziou mikropočítača micro:bit

Drahí rodičia školákov, ktorí by radi zaobstarali pre svoje deti jednu z najlepších edukačných hračiek, používanú už niekoľko rokov v mnohých krajinách! Ide o novú verziu výučbového mikropočítača micro:bit označovanú skratkou micro:bit V2.

Tento mikropočítač má veľký potenciál vzbudiť v deťoch prvotný záujem o IT a to najmä o programovanie a robotiku.

Bezplatný programovací softvér je navrhnutý pre detského užívateľa a prácu s ním zvládne aj začiatočník, lebo programovanie prostredníctvom platformy Microsoft MakeCode je poňaté v graficky atraktívnej a zábavnej forme.

Vychádzajúc z tvrdenia raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, rozhodol som sa vám predstaviť moje dva programy.

Prvý program pre micro:bit V2

Prvý program som navrhol tak, aby predviedol takmer celé hardvérové vybavenie mikropočítača micro:bit V2. Snažil som sa do hry zapojiť tlačidlá, displej, reproduktor, mikrofón a vstavané snímače (osvetlenia a teploty). Netrvalo dlho a úspešne som sa dopracoval k finálnej verzii programu:

Program JavaScript

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  basic.showString("JAS",80)
jas += 1
  if (jas == 1) {
    led.setBrightness(53)
    basic.showArrow(ArrowNames.South)
    basic.clearScreen()
  } else if (jas == 2) {
    led.setBrightness(3)
    basic.showArrow(ArrowNames.South)
    basic.clearScreen()
  } else if (jas == 3) {
    led.setBrightness(53)
    basic.showArrow(ArrowNames.North)
    basic.clearScreen()
  } else if (jas == 4) {
    led.setBrightness(255)
    basic.showArrow(ArrowNames.North)
    basic.clearScreen()
    jas = 0
  }
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  basic.showString("HLASITOST",80)
hlasitost += 1
  if (hlasitost == 1) {
    music.setVolume(100)
    music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.JumpDown), MelodyOptions.Once)
    basic.showArrow(ArrowNames.South)
    basic.clearScreen()
  } else if (hlasitost == 2) {
    music.setVolume(3)
    music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.JumpDown), MelodyOptions.Once)
    basic.showArrow(ArrowNames.South)
    basic.clearScreen()
  } else if (hlasitost == 3) {
    music.setVolume(100)
    music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.JumpUp), MelodyOptions.Once)
    basic.showArrow(ArrowNames.North)
    basic.clearScreen()
  } else if (hlasitost == 4) {
    music.setVolume(255)
    music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.JumpUp), MelodyOptions.Once)
    basic.showArrow(ArrowNames.North)
    basic.clearScreen()
    hlasitost = 0
  }
})
input.onLogoEvent(TouchButtonEvent.Pressed, function () {
  mod += 1
  if (mod == 1) {
    soundExpression.giggle.play()
    basic.showString("TEPLOTA",80)
basic.showNumber(input.temperature() - 5)
    basic.showLeds(`
      # . . # #
      . . # . .
      . . # . .
      . . # . .
      . . . # #
      `)
    basic.clearScreen()
  } else if (mod == 2) {
    soundExpression.happy.play()
    basic.showString("OSVETLENIE",80)
basic.showNumber(input.lightLevel())
    basic.clearScreen()
  } else if (mod == 3) {
    soundExpression.slide.play()
    basic.showString("HLUK",80)
basic.showNumber(input.soundLevel())
    basic.clearScreen()
    mod = 0
  }
})
let hlasitost = 0
let jas = 0
let mod = 0
mod = 0
jas = 0
hlasitost = 0
led.setBrightness(255)
music.setVolume(255)
input.setSoundThreshold(SoundThreshold.Quiet, 0)
music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.Entertainer), MelodyOptions.Once)
basic.showString("STLAC LOGO",80)

Program MakeCode

Video

Pravdepodobne ste si všimli, že mikrofón v mojom programe slúži ako snímač hluku, čím sa otvára možnosť ovládania spomínaného mikropočítača rôznou intenzitou hluku. Senzory osvetlenia sú súčasťou displeja, ktorý tvorí 25 červených LED diód. Snímač teploty sa nachádza na procesore a preto vykazuje o cca 5 stupňov vyššiu teplotu ako je reálna teplota okolia. Všetky namerané hodnoty prosím považujte len za orientačné, lebo sa nejedná o profesionálne snímače. Tak tomu je aj v mojom druhom programe.

Druhý program pre micro:bit V2

Druhý program mal za úlohu ukázať magnetometer mikropočítača micro:bit V2 v praxi a to v podobe kompasu. Postačilo len zadefinovať správne hodnoty pre jednotlivé svetové strany:

 • sever (S) – 0˚
 • severovýchod (SV) – 45˚
 • východ (V) – 90˚
 • juhovýchod (JV) – 135˚
 • juh (J) – 180˚
 • juhozápad (JZ) – 225˚
 • západ (Z) – 270˚
 • severozápad (SZ) – 315˚

Následné naprogramovanie ovládania hlasitosti reproduktora a jasu displeja je ukážkou, že aj jednoduchý program môže byť ‚user friendly‘.

Po rozšírení programu o odpočet pri spustení som získal jeho finálnu verziu:

Program JavaScript

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  basic.showString("JAS",80)
jas += 1
  if (jas == 1) {
    led.setBrightness(53)
  } else if (jas == 2) {
    led.setBrightness(3)
  } else if (jas == 3) {
    led.setBrightness(53)
  } else if (jas == 4) {
    led.setBrightness(255)
    jas = 0
  }
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  basic.showString("HLASITOST",80)
hlasitost += 1
  if (hlasitost == 1) {
    music.setVolume(100)
  } else if (hlasitost == 2) {
    music.setVolume(3)
  } else if (hlasitost == 3) {
    music.setVolume(100)
  } else if (hlasitost == 4) {
    music.setVolume(255)
    hlasitost = 0
  }
})
let smerovanie = 0
let hlasitost = 0
let jas = 0
jas = 0
hlasitost = 0
led.setBrightness(255)
music.setVolume(255)
music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.Prelude), MelodyOptions.Once)
for (let i = 0; i <= 4 - 2; i++) {
  basic.showLeds(`
    # # # # #
    # # # # #
    # # # # #
    # # # # #
    # # # # #
    `)
  basic.showNumber(3 - i)
  basic.pause(500)
  basic.clearScreen()
}
basic.pause(500)
basic.showString("KOMPAS",80)
basic.forever(function () {
  smerovanie = input.compassHeading()
  if (smerovanie == 0) {
    music.playTone(349, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("S")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 45) {
    music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("SV")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 90) {
    music.playTone(294, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("V")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 135) {
    music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("JV")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 180) {
    music.playTone(523, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("J")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 225) {
    music.playTone(494, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("JZ")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 270) {
    music.playTone(440, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("Z")
    basic.clearScreen()
  } else if (smerovanie == 315) {
    music.playTone(392, music.beat(BeatFraction.Quarter))
    basic.showString("SZ")
    basic.clearScreen()
  } else {
    basic.showLeds(`
      . . . . .
      . . # . .
      . # . # .
      . . # . .
      . . . . .
      `)
  }
})

Program MakeCode

Video

Záver

Na záver vám ďakujem za čas strávený pri čítaní môjho článku. Držím palce, aby odhodlanie viesť svoje ratolesti cestou informatiky, vám vydržalo minimálne počas povinnej školskej dochádzky. Treba mať na zreteli fakt, že začiatky väčšinou nebývajú ľahké, podstatné je nevzdávať sa hneď pri prvom neúspechu. Verím, že ak vytrváte, tak výsledky vo forme zábavných programov nenechajú na seba dlho čakať.

Praktická transformácia mikropočítača micro:bit V2 na kompas je len kvapkou v mori možností jeho využitia, pričom fantázii sa medze nekladú.

E-shop

BBC micro:bit Go V2

Tato sada obsahuje základní příslušenství a návody, které Vám pomohou proniknout s BBC micro: bitem v2 do světa programování.
BBC micro:bit V2

Nekonečně programovatelný a rozšiřitelný vzdělávací počítač do kapsy.

Další příslušenství

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *