Robot Ohbot 2.1 vhodný pre žiakov základných škôl

Milí rodičia školopovinných detí, ktoré navštevujú prvý stupeň základnej školy! Práve sa nachádzate v etape života, keď dôležitú úlohu vzdelávania vašich ratolestí v značnej miere plní škola. Napriek tomu, pomoc rodičov svojim deťom pri učení a robení domácich úloh je žiadúca. Netreba pritom zabúdať na fakt, že deti sa najlepšie učia pri hre. Dostala sa mi do rúk pozoruhodná vzdelávacia hračka s názvom Ohbot 2.1, ktorú vám predstavím na nasledujúcich riadkoch.

Predstavenie rozširujúcej dosky Grove Shield V2.0 a modulov Grove

Zdravím priaznivcov robotiky a programovania, ktorí radi spoznávajú nové moduly určené pre výučbový mikropočítač micro:bit. V tomto článku vám predstavím mnou vyskladanú súpravu, pre zjednodušenie som ju pomenoval Grove, lebo obsahuje produkty len tejto značky.

Zonepi Radar 34/2020

Týdeník ze světa Raspberry Pi a ostatních jednodeskových počítačů je tady a přináší Vám novinky, které se udály v minulém týdnu.

Robot zo súpravy mBot Explorer Kit si rozumie s technológiou Bluetooth

Zdravím priaznivcov robotiky a programovania riešiacich ovládanie robota zo súpravy mBot Explorer Kit prostredníctvom technológie Bluetooth. Výrobca s touto možnosťou počítal, preto vybavil spomenutú súpravu Bluetooth modulom a vytvoril voľne dostupnú aplikáciu Makeblock. Uvedený hardvér a softvér vám predstavím nižšie.

Smart Home na diaľku

Opäť zdravím fanúšikov robotiky a programovania zapodievajúcich sa šikovnou domácnosťou (anglicky Smart Home) prostredníctvom súpravy Smart Home Kit a výučbového mikropočítača micro:bit. Na zvýšenie komfortu ovládania modulov tejto súpravy som si zobral na pomoc infračervený (skratka IR) diaľkový ovládač. Nebudem vás napínať a prejdem rovno k vytvoreniu ovládania šikovnej domácnosti na diaľku.

Zonepi Radar 33/2020

Týdeník ze světa Raspberry Pi a ostatních jednodeskových počítačů je tady a přináší Vám novinky, které se udály v minulém týdnu.

Šikovné vchodové dvere

Znovu zdravím nadšencov robotiky a programovania, ktorým sa zapáčila súprava Smart Home Kit a chceli by sa inšpirovať pri tvorbe vlastných programov pre jej riadiacu jednotku (výučbový mikropočítač micro:bit). Pri rozmýšľaní nad kombináciou jednotlivých modulov tejto súpravy som dostal nápad ovládať otváranie dverí heslom. Oboznámim vás teraz so spôsobom realizácie môjho nápadu.

Zonepi Radar 32/2020

Týdeník ze světa Raspberry Pi a ostatních jednodeskových počítačů je tady a přináší Vám novinky, které se udály v minulém týdnu.

Diaľkový ovládač robota zo súpravy mBot Explorer Kit

Zdravím priateľov robotiky a programovania oboznamujúcich sa s robotom zo súpravy mBot Explorer Kit. Neodmysliteľnou súčasťou tejto súpravy je infračervený (skratka IR) diaľkový ovládač, slúžiaci nielen na odskúšanie predvoleného programu (nahraný výrobcom) pri prvom zapnutí spomenutého robota, ale aj umožňujúci rozvinutie vašich zručností pri jeho programovaní.

Šikovná domácnosť s mikropočítačom micro:bit

Pozdravujem kamarátov robotiky a programovania zamýšľajúcich sa nad použitím výučbového mikropočítača micro:bit v praxi. V súčasnej dobe je trend šikovnej domácnosti (anglicky Smart Home), ktorá má jednoduché rutinné činnosti zvládnuť sama, a tým nám umožniť tráviť voľný čas podľa vlastných predstáv. Pár základných úloh šikovnej domácnosti dokáže splniť aj súprava Smart Home Kit určená pre spomenutý mikropočítač, s ktorou vás zoznámim nižšie.