Raspberry Pi Debug Probe: sada pro ladění přes USB

Zdroj: raspberrypi.com

Raspberry Pi Debug Probe představuje cenově dostupné, kompletní řešení pro ladění přes USB, které poskytuje veškerý potřebný hardware a kabely pro snadné plug-and-play ladění bez pájení.

Co všechno obsahuje Raspberry Pi Debug Probe?

  • Můstek USB na SWD (Serial Wire Debug)
  • Generický sériový USB adaptér
  • Kabely pro propojení hostitelského počítače a cíle ladění

Přestože je Debug Probe určen pro použití s produkty Raspberry Pi, poskytuje standardní UART a CMSIS-DAP přes USB, takže ho lze použít i s jinými procesory, nebo dokonce jen jako kabel USB-UART. Pracuje s OpenOCD a dalšími nástroji, které podporují CMSIS-DAP.

Hledání chyb

Se zábavným psaním počítačových programů se bohužel pojí jedno nutné zlo, a tím je hledání chyb. Většina dostupných debuggerů sice nabízí totožnou sadu základních funkcí (krokování, body přerušení, kontrola proměnných a paměti), ale tyto funkce jsou poskytovány různými způsoby v závislosti na zvoleném programovacím jazyce a použitém operačním systému.

V Pythonu, což je vysokoúrovňový programovací jazyk, jsou ladicí funkce zabudované přímo v operačním prostředí. V nízkoúrovňovém jazyce C běží program pod operačním systémem, jako je například Linux. V tomto případě může debugger (např. gdb), často běžící na stejném počítači, komunikovat s vaším programem a poskytovat stejné možnosti.

Pokud váš program v jazyce C běží přímo na procesoru bez operačního systému (tzv. bare metal operation), je třeba najít způsob, jak získat přístup k debug funkcím zabudovaným přímo v samotném procesoru. A to je přesně ten moment, kdy se skvěle hodí Raspberry Pi Debug Probe.

Co to je Debug Probe?

Všechny moderní mikrokontroléry založené na architektuře Arm, tedy i RP2040, implementují ladící architekturu Arm CoreSight. Každé jádro procesoru, jako je Cortex-M0+ použitý v RP2040, poskytuje přístupový port (Access Port, AP), který lze prostřednictvím sběrnice procesoru použít ke krokování, k nastavení bodů přerušení, sledování hodnot registrů procesoru a přístupu k paměti a periferiím.

Samotný mikrokontrolér poskytuje ladicí port (DP, Debug Port), který je externě připojen k pinům na obalu a interně ke každému AP v systému. RP2040 poskytuje DP prostřednictvím SWD portu (Serial Wire Debug) s nízkým počtem pinů: aby mohl ladit program spuštěný v jádru, může hostitelský počítač pomocí SWD protokolu ovládat každý AP jádra.

Debug Probe představuje můstek mezi USB a SWD protokolem. Ačkoli to není nezbytně nutné, pokud je hostitelským počítačem Raspberry Pi (SWD port cíle je možné přímo připojit k GPIO headeru na Raspberry Pi), je mnohem pohodlnější se připojit přes USB. Pokud používáte PC nebo Mac, USB představuje jedinou možnost připojení.

Debug Probe představuje můstek mezi USB a protokolem SWD, který umožňuje hostiteli přístup k cílovému ladicímu portu.

Raspberry Pi Debug Probe poskytuje SWD signály na třípinovém JST konektoru, který odpovídá specifikaci Raspberry Pi debug konektoru. Součástí balení jsou adaptérové kabely pro pohodlné připojení k breadboardu a k debug konektoru na Raspberry Pi Pico H a WH, bez nutnosti pájení.

Společnost Arm standardizovala USB komunikační protokol mezi hostitelským počítačem a Debug Probe. Ladicí sada splňuje standard CMSIS-DAP, a proto bude fungovat s mnoha stávajícími ladicími softwarovými platformami, včetně oblíbené OpenOCD.

Sériová komunikace

Sériové konzolové spojení mezi mikrokontrolérem a hostitelským počítačem poskytuje jednoduchý způsob, jak komunikovat se softwarem běžícím na jiném cílovém počítači a získávat protokolovací a jiná diagnostická data. Pokud jako hostitelský počítač používáte Raspberry Pi, prostřednictvím GPIO headeru je možné použít jednu z UART periferií. Pokud je však hostitelským počítačem PC nebo Mac, nejspíše přístup k vestavěnému sériovému portu nemáte.

Raspberry Pi Debug Probe pracuje jako sériový USB adaptér a přes stejné USB připojení jako SWD můstek. Vysílá signály UART na druhém třípinovém konektoru JST, opět v souladu se specifikací Raspberry Pi debug konektoru. Pokud nevyžadujete ladění, cenově dostupný Debug Probe představuje alternativu k sériovým USB adaptérům.

Pár slov o autorech

Za projektem Raspberry Pi Debug Probe stojí James Adams, který je autorem celého konceptu a návrhářem hardwaru. Software sestavil Jonathan Bell, který se inspiroval projektem DapperMime. John Cowan-Hughes navrhl kvalitní plastové pouzdro a elegantní mechaniku balení. Obalovou grafiku vytvořil Jack Willis, Rose Nottová vedla dodavatelský řetězec. Přehlednou dokumentaci sestavili Alasdair Allan a Andrew Scheller.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *