Robot mTiny poslúcha na slovo

Vážení rodičia predškolákov, ktorí by radi predviedli svojim deťom, ako robot mTiny poslúcha príkazy! Nejde o nič komplikované, okrem samotného robota potrebujete jeho kódovacie pero a kódovacie karty.

Kódovacie pero robota mTiny

Zapnuté kódovacie pero dokáže optickým snímačom, umiestneným na jeho konci, detegovať útvary z miniatúrnych čiernych bodiek nachádzajúcich sa na potlači kódovacích kariet. Ide o rovnaký princíp ako keď robot mTiny interaguje s tematickou mapou. Dve čierne tlačidlá tohto pera slúžia na spustenie (vrchné tlačidlo) a zastavenie (spodné tlačidlo) vykonávania príkazov kódovacích kariet nahraných do pamäte robota prostredníctvom optického snímača pera.

Prvotné spárovanie a kalibrovanie zmieneného pera sú výstižne opísané v bezpečnostných pokynoch, preto ich netreba znova uvádzať.

Kódovacie karty robota mTiny

Kódovacích kariet robota mTiny je celkom 36 kusov, ktoré sa odlišujú farbami, symbolmi a niektoré aj tvarom:

  • modro-biele karty pohybov (určujú pohyb robota)
  • fialovo-biele karty výrazov očí (umožňujú zobrazenie rôznych obrazcov na dvoch displejoch robota sprevádzané zvukovými a svetelnými efektmi)
  • žlto-biele opakovacie karty (stanovujú koľkokrát sa má zopakovať príkaz predošlej karty)
  • žlto-biele karty zátvoriek cyklov (ohraničujú príkazy slučky)
  • žlto-biele karty cyklov (uzatvárajú zadané príkazy do slučky pri rozličnom počte opakovaní)
  • vstupná žlto-zelená karta (slúži na začatie nahrávania príkazov do pamäte robota)
  • spúšťacia zeleno-biela karta (plní rovnakú funkciu ako čierne vrchné tlačidlo kódovacieho pera)

Nasleduje názorná ukážka nahrania programu (zostaveného z príkazov kódovacích kariet) do pamäte hračky a jeho následné spustenie.

Video – kódovacie karty a pero v praxi

Ďalšie tematické mapy robota mTiny

Nedá mi nespomenúť možnosť rozšíriť základnú tematickú mapu, ktorá je štandardnou súčasťou robota mTiny o dve ďalšie mapy s názvami Môj svet a Hľadanie pokladu, ktoré vám predstavím nižšie.

Tematická mapa Môj svet pozostáva z 24 obojstranných dielov. Jedna strana týchto dielov má hnedý podklad a na 14-tich z nich sa nachádzajú obrázky predmetov bežnej osobnej a bytovej spotreby. Druhú stranu tvorí motív ulíc mesta.

Súčasťou balenia je aj tematická kniha, 36 kódovacích kariet a sprievodca aktualizáciou firmvéru.

Tematická mapa Hľadanie pokladu je taktiež tvorená z 24 obojstranných dielov, pričom na jednej strane je motív trávnika. Na druhej strane dielov je farebná imitácia lesa s obrázkami: truhlica, drahokamy (rôznych farieb a tvarov), jazero, sopka, močiar, zlomený strom a stan.

Zvyšný obsah balenia je rovnaký ako u predošlej mapy.

Záver

V závere článku o robotovi mTiny, prichádza na rad vyslovenie mojej vďaky za jeho prečítanie. Dal som si za cieľ jednoducho a stručne ukázať, ako edukačná hračka dokáže poslúchať ‚na slovo‘ vaše príkazy. Spomenutie dvoch rozširujúcich tematických máp tohto detského robota je len čerešničkou na torte, ktorá dotvára nadmieru pozitívny dojem z vydareného produktu firmy Makeblock.

Zatiaľ som sa nerozhodol, či tému o robotovi mTiny opustím, preto vám neviem povedať o čom budúci článok bude pojednávať. Avšak určite bude pre vás prínosom pri objavovaní sveta robotiky a programovania.

E-shop

Makeblock mTiny, robot pro děti od 4+ let

Interaktivní robot pro děti už od 4+ let vyrůstající v digitálním věku.


Makeblock mTiny mapa: Můj svět

Doplňková sada pro robota mTiny s novou mapu: Můj svět.
Makeblock mTiny mapa: Hledání pokladu

Doplňková sada pro robota mTiny s novou mapu: Hledání pokladu.
Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *