Robot zo súpravy mBot Explorer Kit si rozumie s technológiou Bluetooth

Zdravím priaznivcov robotiky a programovania riešiacich ovládanie robota zo súpravy mBot Explorer Kit prostredníctvom technológie Bluetooth. Výrobca s touto možnosťou počítal, preto vybavil spomenutú súpravu Bluetooth modulom a vytvoril voľne dostupnú aplikáciu Makeblock. Uvedený hardvér a softvér vám predstavím nižšie.

Bluetooth modul robota mBot

Bluetooth modul sa osádza priamo do riadiacej dosky mCore robota zo súpravy mBot Explorer Kit a disponuje kontrolnou modrou LED diódou signalizujúcou aktuálny stav. Po pripojení k inému Bluetooth zariadeniu svieti a po odpojení bliká.

Zmienený modul používa technológiu Bluetooth 4.0 a pre jeho správne fungovanie je nevyhnutné nahrať do robota mBot aktuálny firmvér cez platformu mBlock 5 určenú pre PC. Samotný modul je praktický najmä v kombinácii s aplikáciou Makeblock, určenou pre mobilné zariadenia (mobilný telefón a tablet).

Android aplikácia Makeblock robota mBot

Android aplikáciu Makeblock je možné nainštalovať do mobilných zariadení s Androidom 4.3 a novším, pričom jej korektné fungovanie si vyžaduje zapnúť Bluetooth a GPS zariadenia. Pri jej prvom spustení je treba povoliť zisťovanie polohy zariadenia, používanie ukladacieho priestoru a mikrofónu.

Ďalej je nutné vybrať robot mBot zo zoznamu produktov firmy Makeblock, čím aplikácia zobrazí jeho menu obsahujúce:

 • Play – hranie
 • Code – programy z Android aplikácie mBlock
 • Build – montážne návody robota mBot a jeho rozširujúcich balíkov
 • Create – vytvorenie vlastného diaľkového ovládača
 • Expand – ovládanie rozširujúcich balíkov robota

Taktiež je potrebné bezdrôtovo pripojiť mobilné zariadenie k uvedenému robotovi kliknutím na červený symbol Bluetooth v pravom hornom rohu aplikácie. Zmena farby symbolu Bluetooth v aplikácii z červenej na bielu signalizuje úspešné pripojenie, ktoré sa dá postrehnúť aj svetelným a pohybovým prejavom robota.

Ovládanie robota mBot technológiou Bluetooth

Ovládanie robota zo súpravy mBot Explorer Kit technológiou Bluetooth umožňuje menu robota mBot v Android aplikácii Makeblock, konkrétne submenu Play, ktoré disponuje štyrmi virtuálnymi diaľkovými ovládačmi:

 • Drive – pohyb riadený joystickom, ovládanie displeja Me LED Matrix, prehranie tónu bzučiakom, zapnutie a vypnutie RGB LED diód
 • Draw and Run – pohyb v tvare nakresleného útvaru
 • Musician – prehranie tónov a melódií bzučiakom
 • Voice Control – pohyb riadený hlasom, vyžaduje zapnuté internetové pripojenie zariadenia

Tlačidlo krok späť mobilného zariadenia slúži na prechod o úroveň vyššie v tejto Android aplikácii, pričom jeho opakované stlačenie ju zatvorí.

Pre správne reagovanie spomínaného robota je potrebné dodržať nasledovný ‚layout‘ portov konektorov RJ25 (6P6C) riadiacej dosky mCore:

 • Port 1 – displej Me LED Matrix
 • Port 2 – snímač čiary Me Line Follower
 • Port 3 – snímač vzdialenosti Me Ultrasonic Sensor

Video

Záver

Na záver sa chcem poďakovať za ochotu prečítať si tento praktický článok, ktorý má pomôcť začiatočníkovi s prvotnými úkonmi nevyhnutnými pre úspešné nastavenie Bluetooth modulu a aplikácie Makeblock za účelom ich vzájomnej bezproblémovej komunikácie.

V ďalšom článku predstavím súpravu modulov a snímačov firmy Makeblock a nezabudnem do hry zapojiť aj robot zo súpravy mBot Explorer Kit.

E-shop

Makeblock Explorer Kit – mBot Bluetooth, modrý, verze 2

Modrý mBot Bluetooth vylepšený o LED matrix displej!


Makeblock mBot, 1800mAh Li-Pol baterie

Li-Pol baterie pro k napájení robota mBot nebo Vašich jiných projektů.




Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *