Zvukový a hlasový prejav robota Ohbot 2.1

Zvukový a hlasový prejav robota Ohbot 2.1

Vážení rodičia žiakov prvého stupňa základnej školy! Pozornosť dieťaťa sa so zvyšujúcou náročnosťou učiva a domácich úloh postupne upriamuje na príjemnejšie veci, ktoré nesúvisia s učením. V takomto prípade je vhodné proces učenia ozvláštniť vzdelávacou hračkou s názvom Ohbot 2.1, ktorá dokáže interagovať so školákom a pomôcť mu pri učení. Samotná interakcia je založená najmä na hlasovom prejave tohto robota, umožňujúcom zapojiť do hry aj rôzne zvuky.

Robot Ohbot 2.1 pomáha žiakom pri učení

Robot Ohbot 2.1 pomáha žiakom pri učení

Drahí rodičia ratolestí, ktoré začali chodiť do prvého ročníka základnej školy! Začiatky väčšinou nebývajú ľahké a u prváčikov to platí dvojnásobne. Tieto deti hľadajú oporu v rodičoch, ktorí im proces učenia môžu uľahčiť hravou formou. Vhodnou edukačnou hračkou je robot Ohbot 2.1 disponujúci značným potenciálom určeným pre školákov prvého stupňa základnej školy. Dieťa s pribúdajúcim vekom postupne objavuje nové možnosti tejto hračky, ktoré rozvíjajú jeho kreativitu.

Robot Ohbot 2.1 vhodný pre žiakov základných škôl

Robot Ohbot 2.1 vhodný pre žiakov základných škôl

Milí rodičia školopovinných detí, ktoré navštevujú prvý stupeň základnej školy! Práve sa nachádzate v etape života, keď dôležitú úlohu vzdelávania vašich ratolestí v značnej miere plní škola. Napriek tomu, pomoc rodičov svojim deťom pri učení a robení domácich úloh je žiadúca. Netreba pritom zabúdať na fakt, že deti sa najlepšie učia pri hre. Dostala sa mi do rúk pozoruhodná vzdelávacia hračka s názvom Ohbot 2.1, ktorú vám predstavím na nasledujúcich riadkoch.