Šikovná domácnosť s mikropočítačom micro:bit

Pozdravujem kamarátov robotiky a programovania zamýšľajúcich sa nad použitím výučbového mikropočítača micro:bit v praxi. V súčasnej dobe je trend šikovnej domácnosti (anglicky Smart Home), ktorá má jednoduché rutinné činnosti zvládnuť sama, a tým nám umožniť tráviť voľný čas podľa vlastných predstáv. Pár základných úloh šikovnej domácnosti dokáže splniť aj súprava Smart Home Kit určená pre spomenutý mikropočítač, s ktorou vás zoznámim nižšie.

Súprava Smart Home Kit

Súprava Smart Home Kit je tvorená z dvanástich modulov, prepojovacích káblov, držiaka batérií AAA, dátového kábla USB, skrutkovača a návodu. Hlavný modul sa volá sensor:bit a umožňuje pripojenie ďalších modulov. Tento modul disponuje konektormi typu GVS a IIC, bzučiakom, konektorom pre slúchadlá a portom na zapojenie mikropočítača.

Zvyšnými jedenástimi modulmi opísanej súpravy sú (v zátvorke je uvedený technický parameter, prípadne merací rozsah alebo jednotka):

 1. OLED displej (128x64pixelov)
 2. snímač nárazu (0 alebo 1)
 3. snímač teploty (˚C)
 4. RGB LED dióda (0-255)
 5. snímač hluku (dB)
 6. snímač intenzity svetla (0-100)
 7. snímač vlhkosti pôdy (0-100)
 8. relé (0 alebo 1)
 9. jednosmerný motor (0 alebo 1)
 10. 180-stupňový servomotor (0-180)
 11. ponorné čerpadlo (3,3-4,5V)

Samotné moduly vypovedajú, že sa jedná o súpravu so stredným stupňom náročnosti avšak zvládnuteľným poznania chtivým začiatočníkom. Programovanie v platforme Microsoft MakeCode je našťastie uľahčené existenciou rozširujúceho Bloku Smarthome obsahujúceho Bloky OLED, Smarthome a Neopixel.

Ako býva mojim zvykom, začal som vytvorením skúšobného programu, ktorý mal za úlohu preveriť funkčnosť všetkých modulov súpravy Smart Home Kit. Bolo nevyhnutné sa zamyslieť nad tým, v akom poradí pripojiť jednotlivé moduly. Pre energetickú náročnosť sa mi nepodarilo zapojiť súčasne jednosmerný motor, relé a ponorné čerpadlo. Nakoniec som zvolil nasledovný ‚layout‘ zapojených pinov mikropočítača micro:bit:

 • P1 – snímač vlhkosti pôdy
 • P2 – snímač teploty
 • P3 – snímač intenzity svetla
 • P4 – snímač nárazu
 • P8 – RGB LED dióda
 • P10 – snímač hluku
 • P13 – 180-stupňový servomotor
 • P19 a P20 – OLED displej

Potom som sa pustil do programovania a následného testovania, zavŕšením ktorého som získal finálnu verziu môjho programu:

Program JavaScript

let item = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  OLED.newLine()
  OLED.writeString("VLHKOST PODY (0-100):")
  OLED.writeNum(smarthome.ReadSoilHumidity(AnalogPin.P1))
  OLED.newLine()
  OLED.writeString("TEPLOTA (C): ")
  OLED.writeNum(smarthome.ReadTemperature(TMP36Type.TMP36_temperature_C, AnalogPin.P2))
  OLED.newLine()
  OLED.writeString("INTENZITA SVETLA (0-100): ")
  OLED.writeNum(smarthome.ReadLightIntensity(AnalogPin.P3))
  basic.pause(10000)
  OLED.clear()
  OLED.writeString("HLUK (dB): ")
  OLED.writeNum(smarthome.ReadNoise(AnalogPin.P10))
  OLED.newLine()
  OLED.writeString("FARBA DIODY: ")
  OLED.writeString("modra")
  strip.showColor(neopixel.colors(NeoPixelColors.Blue))
  OLED.newLine()
  OLED.writeString("SERVO (0-180): ")
  pins.servoWritePin(AnalogPin.P13, 180)
  OLED.writeNum(180)
  OLED.newLine()
  OLED.writeString("NARAZ (0alebo1): ")
  OLED.writeNum(pins.digitalReadPin(DigitalPin.P4))
  basic.pause(10000)
  pins.servoWritePin(AnalogPin.P13, 0)
  strip.clear()
  strip.show()
  OLED.clear()
})
let strip: neopixel.Strip = null
led.enable(false)
music.beginMelody(music.builtInMelody(Melodies.PowerUp), MelodyOptions.Once)
OLED.init(128, 64)
pins.setPull(DigitalPin.P4, PinPullMode.PullUp)
strip = neopixel.create(DigitalPin.P8, 1, NeoPixelMode.RGB)

Program MakeCode

Video

Po vzhliadnutí pripojených modulov zmienenej súpravy v plnej prevádzke, najviac ma oslovil snímač vlhkosti pôdy použiteľný aj na sledovanie hladiny vody alebo vlhkosti pokožky.

Záver

So záverom prišiel čas na poďakovanie, že ste si prečítali môj článok o súprave Smart Home Kit. Rôznymi kombináciami jej modulov sa dá vytvoriť veľa pozoruhodných programov, ktoré je možné do určitej miery aplikovať v praxi. Jeden z nich vám predstavím nabudúce.

E-shop

Elecfreaks Smart Home Kit (bez BBC micro:bit)

Projektový box pro vytvoření chytré domácnosti!

BBC micro:bit

Nekonečně programovatelný a rozšiřitelný vzdělávací počítač do kapsy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *