Stressberry: testujeme efektivitu chlazení

Stressberry je program, který nám umožní otestovat a porovnat různé způsoby chlazení procesoru RaspberryPi, od malých pasivních chladičů, přes aktivní ventilátory, po speciální chladící krabičky. Testuje teplotu jádra za různých podmínek a výsledky převádí do přehledných grafů.

Instalace

sudo apt update
sudo apt install stress python3-pip libatlas-base-dev

V našem zkušebním OS Raspbian Lite bylo před instalací Stressberry potřeba doplnit několik závislostí: stress python3-pip libatlas-base-dev.

pip3 install stressberry --user

Samotný program stressberry se instaluje jednoduše pomocí pip3.

Parametr --user vybírá jako cíl instalace domovský adresář aktuálního uživatele, konkrétně ~/.local/bin.

sudo ln -sf ~/.local/bin/stressberry-run /bin/stressberry-run
sudo ln -sf ~/.local/bin/stressberry-plot /bin/stressberry-plot

Jako poslední si pomocí symbolických odkazů vložíme podprogramy stressberry-run a stressberry-plot do adresáře /bin, abychom je mohli spouštět snáz, bez vypisování celé cesty.

Spuštění testu

stressberry-run ~/test1.dat -d 600 -n "Test 1"

Program stressberry-run provede samotný test.

~/test1.dat je adresa textového souboru pro zápis naměřených dat.

Parametr -d (--duration) specifikuje délku testu ve vteřinách.

Parametr -n (--name) bude popisek v grafu.

Vykreslení grafu

stressberry-plot ~/test1.dat -o ~/test1.png

Program stressberry-plot vytvoří graf.

~/test1.dat je adresa textového souboru s naměřenými daty.

Parametr -o (--output) určuje adresu výstupního souboru PNG. Náš soubor PNG se bude jmenovat test1.png a uloží se do domovského adresáře.

Vykreslení srovnávacího grafu

stressberry-plot ~/test1.dat ~/test2.dat ~/test3.dat -o ~/test123.png

Program stressberry-plot vytvoří graf.

~/test1.dat, ~/test2.dat, ~/test3.dat jsou adresy textových souborů s naměřenými daty, které chceme zachytit v jednom grafu.

Parametr -o (--output) určuje adresu výstupního souboru PNG. Náš soubor PNG se bude jmenovat test123.png a uloží se do domovského adresáře.

Výsledek

Podprogram stressberry-run spustí celý test. Dohromady potrvá 900 vteřin. Prvních 150 vteřin zůstane CPU bez zátěže. Dalších 600 vteřin poběží stress test, který CPU zatíží na 100 %. Posledních 150 vteřin bude CPU znovu bez zátěže.

Podprogram stressberry-plot vytvoří graf, ze kterého můžeme vyčíst nejen maximální dosaženou teplotu CPU, ale i rychlost s jakou se měnila. Když stejný test zopakujeme s jiným chladičem / krabičkou a výsledky složíme do jednoho grafu, vidíme přesný rozdíl mezi použitými metodami chlazení.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 Komentáře

  1. Docela by mě zajímalo, jak by dopadly výrazně větší chladiče s aktivním chlazením pro RPi4.