Vývoj chytré domácnosti: Předpovědi do budoucna (část 3.)

Autor: Nathan Hart

V první a druhé části této minisérie jsme se zabývali tím, jaký kus cesty jsme ušli od prvních pokusů o koncept chytré domácnosti. Připomněli jsme si starší technologie, standardy a mnohdy poněkud úsměvné nápady. Poté jsme nastínili také dnešní situaci v oblasti chytrých domácností a představy o vývoji v nejbližších letech. Nyní nás čeká poslední část, kde se budeme zabývat tím, jak by mohla IoT a domácí automatizace vypadat v dlouhodobějším horizontu.

Pomalé sbližování se s Matter

Matter, který jsme zmiňovali v předchozí části, je nový standard pro chytré domácnosti, prosazovaný organizací CSA (Connectivity Standards Alliance). Nástup Matter určitě způsobí velký rozruch, ale jeho přijetí v širším měřítku bude trvat delší dobu. Některé společnosti sice budou moci přizpůsobit svá zařízení tak, aby byla kompatibilní s Matter, ale v provozu jsou miliony zařízení, která s největší pravděpodobností nebude možné všechny aktualizovat. Společnosti, které jsou již vázány k jiné technologii, budou čelit rozhodnutí, zda pokračovat v podpoře svých stávajících zařízení, zda je opustit, nebo čelit zvýšeným nákladům na podporu jak starších zařízení, tak nových zařízení kompatibilních s Matter. Dokud se Matter neprokáže jako nový všeobecný standard, nemusí být toto rozhodnutí jednoznačné. Některé společnosti mohou také vidět výhodu v zachování vlastních proprietárních technologií a doufat, že jejich nabídka je dostatečně přesvědčivá na to, aby se stala konkurenční výhodou, kterou si mohou nechat pro sebe.
Jak CSA zvládne protichůdné zájmy mnoha zainteresovaných stran, to ukáže až čas.

Matter sice bude pro koncového spotřebitele velkým přínosem, ale zároveň to znamená, že výrobci chytrých zařízení budou čelit větší konkurenci. Budou hledat další způsoby, jak vyniknout z davu, a pokoušet se Matter rozšířit o vlastní uzavřený kód. Tím se však vrátíme k problému, který se právě Matter snažil původně vyřešit. Vysoká konkurence bude přínosná pro koncového uživatele, ale některým společnostem způsobí problémy, protože se jejich produkty stanou komoditními.

Matter představuje řešení pro mnoho běžných produktů chytré domácnosti, to bude ale s dalším vývojem stále složitější. Je mnohem snazší vytvořit standard pro chytrou žárovku, než například pro videokameru s umělou inteligencí. Matter bude mít hodně co dohánět, aby ovládl i oblasti, kde technologie roste nejrychleji.

Příchod ambientních počítačů

Jak již bylo zmíněno v prvním článku této série, chytré domácnosti historicky vyžadovaly vysokou míru manuálních zásahů ze strany uživatele. Automatizace a ovládání zařízení se sice značně zlepšily, ale stále není zcela ideální otevírat aplikaci k rozsvícení světel, nebo křičet přes celý dům na svůj chytrý reproduktor, aby změnil poslouchanou skladbu.

Pod slovním spojením Ambient computing se skrývá souhrn technologií, které umožňují lidem používat počítač, aniž by si vůbec uvědomovali, že to dělají. S tím, jak náš život provází stále více senzorů a algoritmy strojového učení se stávají ještě sofistikovanějšími, je možné naučit naše zařízení kopírovat naše zvyky.

Tato myšlenka má několik velmi zajímavých kladů. Například místo nutnosti přeprogramovat nový pracovní rozvrh do chytrého termostatu a do systému osvětlení, se nyní oba tyto systémy bez jakéhokoli zadání zvenčí naučí, že nyní odcházíte z domu v 7:30 místo v 8:00, a podle toho se samy přizpůsobí.

Nevýhody tohoto postupu do značné míry souvisejí s další předpovědí.

Rostoucí význam bezpečnosti

Méně vtíravé interakce s inteligentní domácností budou umožněny vtíravějším sběrem dat. Ambient computing a ML budou vyžadovat obrovské množství dat, a chytré domácnosti jich s přibývajícími lety budou odesílat stále více. Společnosti již uvedly na trh produkty, které tato data dovedou poměrně sofistikovaně zpracovávat a získat tak informace o našem každodenním životě. Data získávaná platformami pro inteligentní domácnosti obohatili hlasoví asistenti, množství dat mohou zvýšit také nové technologie snímání, jako je například ultraširoké pásmo. Zařízení, která v minulosti komunikovala pouze s jednou nebo druhou platformou, mohou nyní díky platformě Matter spolupracovat, čímž se zvyšuje množství dat dostupných pro každou jednotlivou platformu.

V současnosti je v rámci platformy pro chytrou domácnost nastavit zapnutí a vypnutí vzduchotechniky a světel, v budoucnu by tato data mohla být ještě osobnější. Chytrá domácnost budoucnosti bude vědět, kde se v domě nacházejí v reálném čase jednotliví členové rodiny.

S tím, jak jsou dostupná data stále podrobnější a především osobnější, poroste i význam zabezpečení chytrých domácností. V současné době mají chytré domácnosti nepříliš dobré výsledky v bezpečnostních otázkách a tento fakt je také začíná dohánět. Dokládá to i skutečnost, že vlády v Evropě a Severní Americe začaly dokonce připravovat oficiální legislativu týkající se bezpečnosti chytrých domácností a kyberbezpečnosti vůbec.

Omezení přístupu k datům je důležité, ale jako obvykle se to snáze řekne, než udělá. Naštěstí již vznikají technologie typu Snaps. Tato technologie představuje jeden z hlavních pilířů Ubuntu Core, a dokáže zajistit, aby aplikace měly přístup pouze k tomu, co potřebují, a ničemu dalšímu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *