Zvukový a hlasový prejav robota Ohbot 2.1

Vážení rodičia žiakov prvého stupňa základnej školy! Pozornosť dieťaťa sa so zvyšujúcou náročnosťou učiva a domácich úloh postupne upriamuje na príjemnejšie veci, ktoré nesúvisia s učením. V takomto prípade je vhodné proces učenia ozvláštniť vzdelávacou hračkou s názvom Ohbot 2.1, ktorá dokáže interagovať so školákom a pomôcť mu pri učení. Samotná interakcia je založená najmä na hlasovom prejave tohto robota, umožňujúcom zapojiť do hry aj rôzne zvuky.

Hlasový prejav robota Ohbot 2.1

Hlasový prejav robota Ohbot 2.1 je zadefinovaný v grafickom programovacom softvéri Ohbot štyrmi typmi hlasov: Microsoft David, Microsoft Filip, Microsoft Mark a Microsoft Zira. Pre interpretáciu slovanských jazykov je najvhodnejší hlas Microsoft Filip, ktorým je možné obstojne vysloviť text napísaný v príkazoch:

  • say – vyslovenie textu prebieha súčasne s nasledujúcimi príkazmi
  • say until done – nasledujúce príkazy sa vykonajú až po vyslovení textu

Zjednodušene povedané, jedná sa o prevod textu na hlas (reč), disponujúci značným potenciálom pri opakovaní učiva, ale aj pri rozprávaní prózy alebo recitovaní poézie.

Názornú ukážku hlasového prejavu zmienenej hračky vám poskytne môj program:

Text programu Ohbot

WhenWordHeard (čau)
{
	GenericSetVariable ("farba", 0);
	Forever ()
	{
		RepeatTimes (10)
		{
			GenericChangeVariable ("farba", 1);
			GenericSetLED (red,GenericVariable("farba"));
			WaitForSecs (1);
		}
		RepeatTimes (10)
		{
			GenericChangeVariable ("farba", 1);
			GenericSetLED (green,GenericVariable("farba"));
			WaitForSecs (0);
		}
		RepeatTimes (10)
		{
			GenericChangeVariable ("farba", 1);
			GenericSetLED (blue,GenericVariable("farba"));
			WaitForSecs (1);
		}
	}
}

WhenWordHeard (čau)
{
	PlaySoundUntilDone ("Fanfare");
	SetVoice ("Microsoft Filip""");
	AskAndListen ("Môžem ti povedať uspávanku?");
	WaitUntil (LastWordHeard() == áno or LastWordHeard() == nie);
	If (LastWordHeard() == áno)
	{
		SayUntilDone ("Tíško spinkaj malinká,
uspáva ťa maminka.
Krásne sníčky nech sa zdajú,
rodičia ťa v láske majú.
Anjelik ťa stráži tiež,
kľudne spinkaj, keď to vieš.
Zatvor svoje modré očká,
veď k sníčku je len troška.");
	}
	If (LastWordHeard() == nie)
	{
		SayUntilDone ("Ak si to rozmyslíš, stačí povedať čau.");
	}
}

WhenWordHeard (čau)
{
	Forever ()
	{
		GenericSetMotor (LidBlink,10);
		WaitForSecs (2);
		GenericSetMotor (LidBlink,0);
		WaitForSecs (1);
	}
}

WhenWordHeard (čau)
{
	Forever ()
	{
		GenericSetMotor (HeadTurn,CameraX());
		GenericSetMotor (HeadNod,CameraY());
		GenericSetMotor (EyeTurn,CameraX());
		GenericSetMotor (EyeTilt,CameraY());
		GenericSetMotor (TopLip,TopLip());
		GenericSetMotor (BottomLip,BottomLip());
	}
}

Bloky programu Ohbot

Video

Ako ste si určite všimli, podarilo sa mi zadefinovať nové hlasové príkazy čau, ánonie. Stačilo v lište so záložkami otvoriť záložku Settings, následne vybrať položku Sensor a v novootvorenom okne na riadku Words dopísať požadované hlasové príkazy.

Zvukový prejav robota Ohbot 2.1

Zvukový prejav robota Ohbot 2.1 je možné rozšíriť o balík zvukových efektov obsahujúci 3000 zvukov nielen z bežného života, pričom je ich možné použiť až na troch PC alebo notebookoch. V tomto balíku je aj návod s odkazom na stiahnutie zvukov a s postupom na ich zakomponovanie do grafického programovacieho softvéru Ohbot. Prehranie zvukov v spomínanom softvéri umožňujú príkazy:

  • play sound – prehranie zvuku prebieha súčasne s nasledujúcimi príkazmi
  • play sound until done – nasledujúce príkazy sa vykonajú až po prehraní zvuku
  • play sound looped – cyklus prehrania zvuku (vhodné na zvukové pozadie)

Zvukové efekty slúžia na zatraktívnenie hlasového prejavu uvedeného robota, ale dávajú priestor aj na hru vo forme hádania zvukov.

Hravú formu zvukového prejavu tejto hračky vám predvediem na mojom programe:

Text programu Ohbot

WhenWordHeard (čau)
{
	GenericSetVariable ("farba", 0);
	Forever ()
	{
		RepeatTimes (10)
		{
			GenericChangeVariable ("farba", 1);
			GenericSetLED (red,GenericVariable("farba"));
			WaitForSecs (1);
		}
		RepeatTimes (10)
		{
			GenericChangeVariable ("farba", 1);
			GenericSetLED (green,GenericVariable("farba"));
			WaitForSecs (0);
		}
		RepeatTimes (10)
		{
			GenericChangeVariable ("farba", 1);
			GenericSetLED (blue,GenericVariable("farba"));
			WaitForSecs (1);
		}
	}
}

WhenWordHeard (čau)
{
	PlaySoundUntilDone ("Fanfare");
	SetVoice ("Microsoft Filip""");
	AskAndListen ("Zahráme sa na hádanie zvukov?");
	WaitUntil (LastWordHeard() == áno or LastWordHeard() == nie);
	If (LastWordHeard() == áno)
	{
		SayUntilDone ("Tak dobre počúvaj.");
		PlaySoundUntilDone ("crow-cawing-05");
		WaitForSecs (1);
		PlaySoundUntilDone ("dog-barking-03");
		WaitForSecs (1);
		PlaySoundUntilDone ("fly-buzzing-05");
		WaitForSecs (3);
		AskAndListen ("Môžem ti pomôcť s uhádnutím zvukov?");
		WaitUntil (LastWordHeard() == áno or LastWordHeard() == nie);
		If (LastWordHeard() == áno)
		{
			SayUntilDone ("Prvý zvuk bol krákanie vrany.");
			SayUntilDone ("Druhý zvuk bol štekot psa.");
			SayUntilDone ("Tretí zvuk bol let muchy.");
		}
		If (LastWordHeard() == nie)
		{
			SayUntilDone ("Som rád, že si sám spoznal všetky zvuky.");
		}
	}
	If (LastWordHeard() == nie)
	{
		SayUntilDone ("Ak si to rozmyslíš, stačí povedať čau.");
	}
}

WhenWordHeard (čau)
{
	Forever ()
	{
		GenericSetMotor (HeadTurn,CameraX());
		GenericSetMotor (HeadNod,CameraY());
		GenericSetMotor (EyeTurn,CameraX());
		GenericSetMotor (EyeTilt,CameraY());
		GenericSetMotor (TopLip,TopLip());
		GenericSetMotor (BottomLip,BottomLip());
		GenericSetMotor (TopLip,Sound(sounds));
		GenericSetMotor (BottomLip,Sound(sounds));
	}
}

WhenWordHeard (čau)
{
	Forever ()
	{
		GenericSetMotor (LidBlink,10);
		WaitForSecs (2);
		GenericSetMotor (LidBlink,0);
		WaitForSecs (1);
	}
}

Bloky programu Ohbot

Video

Záver

V závere tohto článku chcem vysloviť poďakovanie za jeho prečítanie. Pojem ‚učenie hrou‘ nadobúda v dobe informačných technológií nový rozmer a čas dieťaťa strávený pri PC (notebooku) môže mať aj edukačný zmysel. Robot Ohbot 2.1 je svetlým príkladom toho, ako u školopovinných detí rozvíjať záujem o vedu a techniku. Veľkým plusom tejto hračky je možnosť jej cudzojazyčného hlasového prejavu, čo je praktické pri učení sa rôznych jazykov.

Téme o robotovi Ohbot 2.1 som sa venoval dostatočne a položil som obstojné základy, ktoré vám pomôžu pri pretavení vlastných nápadov do reálnych programov. Verím, že si užijete ešte veľa zábavy so spomínanou hračkou, tak ako to bolo aj v mojom prípade.

E-shop

Ohbot 2.1, sestavený (MS Windows)

Robotická hlava, kterou můžete naprogramovat tak, aby se různě pohybovala, mluvila nebo jinak interagovala se světem.
Ohbot Zvukové efekty

Balíček 3000 každodenních zvukových efektů, které můžete využívat ve svých projektech s robotickou hlavou Ohbot.
Doporučené příslušenství

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *