Rozširujúca doska Grove Shield V2.0 a moduly Grove v praxi

Pozdravujem priateľov robotiky a programovania zamýšľajúcich sa nad praktickým využitím modulov Grove a rozširujúcej dosky Grove Shield V2.0 s výučbovým mikropočítačom micro:bit. Inšpiráciou vám môžu byť moje dva programy, ktoré vám predstavím nižšie. Na ich vytvorenie som použil platformu Microsoft MakeCode, pričom som si vystačil len so štandardnými Blokmi.

Prvý program

Prvý program počítal s nasadením červenej LED diódy, reproduktoru a snímača natočenia (otočného potenciometra) v praxi. Tieto moduly predurčili nasledovný ‚layout‘ obsadených pinov mikropočítača micro:bit:

 • P0 – reproduktor
 • P1 – otočný potenciometer
 • P2 – červená LED dióda

Ďalej mi zostávalo už len naprogramovať spomínané moduly Grove a následne otestovať program. Netrvalo dlho a jeho finálna verzia bola na svete:

Program JavaScript

let tone = 0
let value = 0
led.setBrightness(10)
basic.forever(function () {
  value = pins.analogReadPin(AnalogPin.P1)
  pins.analogWritePin(AnalogPin.P2, value)
  tone = pins.map(
  value,
  1,
  1023,
  175,
  659
  )
  music.ringTone(tone)
  led.plotBarGraph(
  value,
  1023
  )
})

Program MakeCode

Video

Výhodou modulu červenej LED diódy je, že LED dióda je zasunutá v dutinkovej lište, čo umožňuje jej ľahkú výmenu. Modul sa tak dá farebne modifikovať na vašu obľúbenú farbu, pričom si to nevyžaduje zásah do softvéru. Treba si však dať pozor na polaritu pri osadení LED diódy do modulu.

Druhý program

Pri druhom programe som zamenil potenciometer za mini pasívny infračervený snímač (pin P1) označovaný skratkou PIR, pričom ‚layout‘ pinov P0 a P2 mikropočítača micro:bit zostal bez zmeny.

Potom ma čakalo programovanie a testovanie, ktorým som sa bez problémov dopracoval k finálnej verzii programu:

Program JavaScript

let PIR = 0
led.setBrightness(10)
pins.analogWritePin(AnalogPin.P2, 0)
basic.forever(function () {
  PIR = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P1)
  if (PIR == 1) {
    basic.showLeds(`
      . . # . .
      . . # . .
      . . # . .
      . . . . .
      . . # . .
      `)
    pins.analogWritePin(AnalogPin.P2, 1023)
    music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Half))
    basic.showLeds(`
      # # . # #
      # # . # #
      # # . # #
      # # # # #
      # # . # #
      `)
    pins.analogWritePin(AnalogPin.P2, 512)
    music.playTone(494, music.beat(BeatFraction.Half))
  } else {
    pins.analogWritePin(AnalogPin.P2, 0)
    basic.clearScreen()
  }
})

Program MakeCode

Video

Mini snímač PIR, napriek malým rozmerom, má veľký potenciál. Používa sa na detekciu pohybu osoby, čiže najmä v bezpečnostnej technike.

Záver

V závere článku sa vám chcem poďakovať, že ste si našli čas na jeho prečítanie. Prezentované programy majú zábavnou formou obohatiť znalosti začiatočníkov o nové poznatky.

Predstavenie produktov značky Grove sa mi javí nateraz postačujúce, preto by som v ďalšom článku otvoril novú tému, ktorú ponechám zahalenú rúškom tajomstva.

E-shop

Grove Shield pro micro:bit v2.0

Připojte celé prostředí Grove na micro:bit.
BBC micro:bit

Nekonečně programovatelný a rozšiřitelný vzdělávací počítač do kapsy.

Další příslušenství


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *