Jak Raspberry Pi nastavit statickou IP adresu?

Pro případy, kdy dynamická IP adresa nevyhovuje požadavkům Vaší aplikace jsme pro Vás připravili krátký návod, podle kterého můžete svému Raspberry Pi nastavit statickou IP adresu.

Příprava

1. Zapište si IP adresu Raspberry Pi. Spusťte jeden z následujících příkazů v závislosti na tom, zda používáte Ethernet (1. příkaz) nebo WiFi (2. příkaz):

ip -4 addr show dev eth0 | grep inet
ip -4 addr show dev wlan0 | grep inet

Výstup:

inet 10.1.1.30/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
inet 10.1.1.31/24 brd 10.1.1.255 scope global wlan0
 • 10.1.1.30 je IP adresa Vašeho Pi v lokální síti. Část za lomítkem (24) je velikost sítě.
 • 10.1.1.255 je IP adresa pro vysílání (broadcast) do celé sítě.

2. Zapište si IP adresu routeru/gateway:

p route | grep default | awk '{print $3}'

10.1.1.1

3. Zapište si IP adresu DNS serveru (často je stejná, jako adresa gateway):

cat /etc/resolv.conf

Výstup:

nameserver 10.1.1.1

4. Použijte JEDEN z následujících postupů pro nastavení statické IP adresy.

Postup #1: dhcpcd

1. Statickou síťovou adresu nastavte v souboru /etc/dhcpcd.conf, například takto:

interface eth0
static ip_address=10.1.1.30/24
static routers=10.1.1.1
static domain_name_servers=10.1.1.1

interface wlan0
static ip_address=10.1.1.31/24
static routers=10.1.1.1
static domain_name_servers=10.1.1.1
 • ip_address je adresa zjištěná v příkazech na začátku (nebo jiná volná adresa ve stejné síti), routers je adresa routeru (nebo gateway). domain_name_servers jsou adresy DNS serverů z /etc/resolv.conf.
 • Bližší informace naleznete v manuálu: man dhcpcd.conf.

2. Pro uplatnění změn systém restartujte:

sudo reboot

Postup #2: Network Interfaces

1. Statickou síťovou adresu nastavte v souboru /etc/network/interfaces, například takto:

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.1.1.30
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.1.1.1

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
    address 10.1.1.31
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.1.1.1
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
 • address je adresa zjištěná v příkazech na začátku (nebo jiná volná adresa ve stejné síti), netmask 255.255.255.0 odpovídá velikosti sítě /24. gateway je adresa routeru (nebo gateway).
 • Můžete specifikovat i dns-nameservers, ale obecně to není potřeba. Adresa broadcast je automaticky vytvořena z address a netmask a můžete ji vynechat.
 • Bližší informace naleznete v dokumentaci Debianu.

2. Zakažte službu DHCP a přepněte na standardní Debian networking:

sudo systemctl disable dhcpcd
sudo systemctl enable networking

3. Pro uplatnění změn systém restartujte:

sudo reboot

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *