Základní elektronické součástky a obvody: výstupy

V tomto článku si ukážeme základní elektronické součástky, které se dají připojit na výstupy jednočipového počítače Maker Uno a jak je ovládat pomocí vlastního programu.

Výstupní zařízení

Výstupní zařízení přijímá signály z výstupních pinů jednočipového počítače. Maker Uno může například začít napájet výstupní zařízení 5V napětím. Běžně používané výstupní zařízení jsou LEDky a bzučáky, které lze aktivovat i bez externího napájení. Existují i výstupní zařízení, která potřebují přídavné napájení, např. 12V stejnosměrný motor, 12V LED světlo apod.

Rezistor (Odpor)

 • Čím je hodnota rezistoru větší, tím vyšší klade procházejícímu proudu odpor.
 • Rezistory jsou důležité pro omezení proudu, jako prevence spálení obvodu, nebo jako napěťový dělič.
 • Odpor rezistoru můžete vyčíst z barevných proužků na pouzdru.
 • Rezistor se v elektrickém schématu značí následovně:
Obr. 1: Schématické značky rezistorů
Obr. 2: Značení rezistorů

LED (Elektroluminiscenční dioda)

Obr. 4: Ukázka LED
 • LED je zvláštní druh diody která při průchodu proudu vyzařuje světlo.
 • LED může sloužit např. jako dekorační osvícení.
 • LED má nízký odpor. Aby se hned nespálila, musí být zapojena v sérii s rezistorem.
 • LED má kladný a záporný pól.
 • Maker UNO má u každého pinu zabudovanou jednu LED.
 • LED se v elektrickém schématu značí následovně:

Buzzer (Bzučák)

 • Buzzer mění elektrické signály na zvuk.
 • Stejně jako LED, má i buzzer kladný a záporný pól.
 • Buzzer můžete použit např. jako alarm, nebo k přehrání jednoduché melodie.
 • Buzzer se v elektrickém schématu značí následovně:
Obr. 5: Schématická značka bzučáku

Maker UNO má jeden vestavěný buzzer připojený k pinu 8, který můžete aktivovat posuvným přepínačem. Vzpomeňte si na tento přepínač až budete chtít s bzučákem pracovat. Jinak zůstane bzučák vypnutý.

Obr. 7: Maker Uno

Stejnosměrný (DC) motor

 • Existují různé druhy stejnosměrných motorů a vyžadují rozdílná napájecí napětí např. 3V, 6V, 9V, 12V atd…
 • Motor potřebuje ke spuštění vysoký proud, takže musí být připojen k řídící jednotce (motor driver) nebo k tranzistoru.
 • Díky řídící jednotce můžeme ovládat směr rotace motoru.
 • Maker UNO nedokáže rozběhnout motor, který potřebuje více jak 5 V.
 • Motor musíme zapojit spolu s tranzistorem, protože Maker Uno nedokáže poskytnout dostatečné množství proudu.
 • Schématický symbol DC motoru je:
Obr. 8: Schématická značka motoru

Prototypování

Výstupní obvod můžeme sestavit pomocí drátových propojek a nepájivého pole. Nepájivé pole nám umožňuje zapojit a vyzkoušet obvod bez použití pájení. Než začneme s obvody, pojďme si říct více o těchto komponentech:

Drátové propojky

Obr. 10:Drátové propojky
 • Drátové propojky se používají k propojení nepájivého pole s mikrokontrolerem a ke stavbě obvodu ze součástek v nepájivém poli.
 • Je zvykem používat červenou barvu pro napájení a černou barvu pro zem.

Nepájivé pole

 • Nepájivé pole se používá k vytváření prototypů bez nutnosti pájení.
 • Vybrané skupiny zdířek jsou vzájemně propojené, jak je vyznačeno pomocí červených čar v nepájivém poli na následujícím obrázku.

Zapojení LED

Následující obvody ukazují jednoduché sériové a paralelní zapojení s použitím 3V baterie a nepájivého pole.

Teď vyměníme 3V zdroj za 5V zdroj:

Obr. 13 Zapojení na Maker UNO nebo Arduino

Maker UNO disponuj 5V pinem (+) a GND (-) pinem, takže baterii nepotřebujeme.

Obr. 14: Maker UNO s vyznačeními výstupy na 5V a GND

Zapojení buzzeru

Buzzer připojujeme podle jeho polarity stejně jako LED: červený drát (+) do digitálního pinu a černá do země (-). Následující obvod je příkladem připojení Buzzeru k Arduino UNO. Maker UNO má buzzer vestavěný a připojený na pin 8. Nezapomeňte, že vestavěný buzzer musí být před použitím aktivován posuvným přepínačem.

Řízení buzzeru

1 void setup() {
2  pinMode(13, OUTPUT);
3 } 
4 
5 void loop() {
6  tone(8, 165, 500);
7  delay(1000);
8  tone(8, 175, 500);
9  delay(1000);
10  tone(8, 196, 500);
11 delay(1000);
12 }
ŘádekKód/symbolFunkce
6tone(8, 165, 500)Bzučák na pinu 8 zahraje tón o frekvenci 165hz (nota E3) po dobu 500 milisekund.
tone je speciální funkce pro bzučák, která potřebuje 3 parametry: číslo pinu, frekvence tónu a dobu po kterou bude tón vydávat.

Funkce tone je schopná zahrát hudební noty. Následující seznam ukazuje hudební noty (3. oktáva) a jejich frekvence.

Navštivte stránku https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ToneMelody?from=Tutorial.Tone pro úplný list dostupných hudebních not (Oktáva 1 – Oktáva 8).

Zapojení stejnosměrného motoru

Stejnosměrný motor musí být připojený spolu s tranzistorem protože piny na Arduinu nedokážou poskytnout dostatečný proud. Obvod a zapojení vypadá následovně:

Pro překonání nedostatku výkonu použijeme tranzistor, který bude fungovat jako přepínač. K zapnutí motoru pošleme signál do pinu 11 a tím „otevřeme“ tranzistor, který následně pustí do motoru proud.

Řízení stejnosměrného motoru

1 void setup() {
2  pinMode(13, OUTPUT);
3 } 
4 
5 void loop() {
6  digitalWrite (11, HIGH);
7 }   

Závěr

Nyní byste měli mít jasnější představu o tom, jaké součástky řadíme mezi výstupní zařízení, jak je připojit na výstup Maker Ubo a jak s nimi pracovat ve vlastním program. V příštím díle se zaměříme na vstupní zařízení.

Cytron Maker UNO – Vzdělávací sada

Porozumějte elektronice s Maker UNO!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jeden komentář

 1. U buzzeru jste zapomněli zmínit, že se dělají aktivní a pasivní. Z aktivního moc tónů nevyloudíte. A u spínání motoru jste sice napsali o neurčité magii zvané tranzistor, spíš by se tam hodilo napsat o výkonovém MOSFETu, nebo rovnou H-můstku.